gm
     

 

 

 

Webbmaster

Leif Nilsson

 

 

 

      VÄLKOMMEN !!!... till hälsosam

       och glad gympa och trivsel tillsammans

O B S  !!!

Beräknad tid per träningspass är ca max 1 timme 

 

 

            

                         Förutom de ordinarie gruppledarna, se

                      under månd-tors finns det även:  

 

 

                               Utöver huvudansviga ledare

                Vikarierande ledare

                                 

         Gunnel Larsson