Topplogo.jpg

   Välkommen till GK Alerts hemsida !

www.gkalert.se

"Gympa och Zumba" så mycket du vill för en "sällsynt" human avgift av

200 kr/termin  !!!!!

 
 

                   DU ÄR VÄLKOMMEN !!!!

...att ZUMBA och GYMPA med oss !!!

*****GYMMIX-förening nr 148***** Gympa så

   

**************

 

Vid styrelsemötet den 16 mars beslutades bl a

-Nästa styr.möte med ledana och stödföreningen äger rum tors 4 maj.

-D-HLR uppgradering före HT-terminsstart hoppas över i år.

-Terminsavslutning äger rum den 9 maj i Odd Fellows lokaler, Missunnavägen i Ystad.Förutom den mat som serveras oss kan dryck medtagas enligt egna önskemål för kvällen. Resp ledare tillhandahåller anmälningslista vid sina gympapass.

-Det lär dyka upp en hemlig gäst enligt vår fest-

komitte.Allt till en egenkostnad av150 kr.

**************

P M !!!

Om du vill se några glimtar från våra olika träningsgruppers aktiviteter, gå in under fliken Grupper\Ledare

därefter väljer du veckodag och Ledare.

Under varje Ledare väljer/klickar du länken till vårt bildgalleri.

Länk:

http://gkalert.gkalert.se/#!home

Därefter väljer du respektive album som har Ledarens namn.

Kanske finner du dig själv i full action på någon bild eller i ett videoklipp?  :-) !!!

 

@ Datorakuten Ystad